مشاور املاک مهدیار
30متری نیروی هوایی فرعی25/7درب غربی پارک پیروزی میدان معلم کوچه خوش چشمان نبش شرقی کوچه مهتدی مشاور املاک مهدیار
26
نویسنده: مهدیار اخوان - چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠

٧٠متر - 10ساله                 نود میلیون تومان

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 


ادامه مطلب ...
24
نویسنده: مهدیار اخوان - چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠

٧١متر - 8ساله                        صد و بیست و هفت میلیون تومان

 

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 


ادامه مطلب ...
23
نویسنده: مهدیار اخوان - چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠

فقط معاوضه

74متر - 12ساله                عرف بازار

 

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 


ادامه مطلب ...
22
نویسنده: مهدیار اخوان - چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠

٩٠متر - ١٢ساله                         صد و پنجاه میلیون تومان

 

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر


ادامه مطلب ...
21
نویسنده: مهدیار اخوان - چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠

معاوضه                  با٢واحد آپارتمان کوچک در منطقه ١۴ تهران

٧٠متر - ٨ساله                  صد میلیون تومان

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 


ادامه مطلب ...
20
نویسنده: مهدیار اخوان - چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠

معاوضه                    با ١ واحد آپارتمان در تهران

١١۵متر - ٨ساله                     هفتاد میلیون تومان

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 


ادامه مطلب ...
19
نویسنده: مهدیار اخوان - چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠

٧۵متر - ١۴ساله                   نود و چهار میلیون تومان

 

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 


ادامه مطلب ...
18
نویسنده: مهدیار اخوان - چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠

٧۵متر - ١۴ساله                   نود و چهار میلیون تومان

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 


ادامه مطلب ...
15
نویسنده: مهدیار اخوان - سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠

٧٠متر - 2ساله               صد و نوزده میلیون تومان

 

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 


ادامه مطلب ...
14
نویسنده: مهدیار اخوان - سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠

٧٠متر - 2ساله           صد و نوزده میلیون تومان

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 

 


ادامه مطلب ...
13
نویسنده: مهدیار اخوان - سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠

معاوضه              با آپارتمان های 50 متری

24متر - 3ساله                 دویست و چهار میلیون تومان             ملکیت و سرقفلی

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 


ادامه مطلب ...
12
نویسنده: مهدیار اخوان - سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠

معاوضه            با آپارتمان های کوچک در محدوده خیابان خواجه نصیر

103متر - 20ساله           صد و هفتاد و پنج میلیون تومان

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 

 


ادامه مطلب ...
11
نویسنده: مهدیار اخوان - سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠

معاوضه                با واحد بزرگتر در منطقه نبرد شمالی

70متر - 9ساله       نود و یک میلیون تومان                   4میلیون وام دارد

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 

 


ادامه مطلب ...
10
نویسنده: مهدیار اخوان - سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠

معاوضه                با ٢ واحد نوساز

٧٢متر - ١٢متر موقعیت تجاری - قدیمی ساز                دویست و نود میلیون تومان

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 

 


ادامه مطلب ...
9
نویسنده: مهدیار اخوان - دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠

٧٠متر - 8ساله                 نود و پنج میلیون تومان               قسط وام ماهانه سیصد هزار تومان

 

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 


ادامه مطلب ...
4
نویسنده: مهدیار اخوان - دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠

معاوضه                              ۴٠ تا ۵٠ متری - الباقی نقد

٧۵متر - ١٢ ساله                    صد و پنجاه میلیون تومان

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 


ادامه مطلب ...
3
نویسنده: مهدیار اخوان - دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠

٧٢متر - ٧ ساله              صد و ده میلیون تومان

 

   

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 


ادامه مطلب ...
2
نویسنده: مهدیار اخوان - دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠

١٠۵متر - نوساز            دویست و سی میلیون تومان

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر


ادامه مطلب ...
1
نویسنده: مهدیار اخوان - دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠

معاوضه         با واحد ۵٠ تا ۶٠ متری - الباقی نقد

٧٣متر - ١١ساله            نود و هشت میلیون تومان

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 


ادامه مطلب ...
مهدیار اخوان
تلفن دفتر املاک : 77401110 و 9124083830 آدرس: سیمتری نیروی هوایی درب غربی پارک پیروزی میدان معلم انتهای کوچه خوش چشمان مقابل مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی میلاد نور
کدهای اضافی کاربر :