مشاور املاک مهدیار
30متری نیروی هوایی فرعی25/7درب غربی پارک پیروزی میدان معلم کوچه خوش چشمان نبش شرقی کوچه مهتدی مشاور املاک مهدیار
نویسنده: مهدیار اخوان - چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠

ماده 214 ق.م : مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.

مانند تعهد به تسلیم کتاب معین یا خانه معین،

منظور از تعهد به تسلیم مال، تعهد به انتقال مال است.حال باید دید برای آنکه معامله صحیح باشد مورد آ» باید چه شرایطی را داشته باشد؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مهدیار اخوان - چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠

ماده 191 ق.م : عقد محقق می شود به قصد انشاء ، به شرط مقرون بودن چیزی که دلالت بر قصد کند.

برای روشن شدن نقش قصد در ماده مورد بحث : فرض میکنیم شخصی با دوستی از جلوی مغازه فرش فروشی عبور می کند. فرشی توجه او را جلب می کند که برچسب قیمت دارد. شخص به دوستش می گوید تصمیم دارم این فرش را بخرم؛ در حالی که نمی داند صاحب مغازه در کنار آنها ایستاده و به حرف او گوش می دهد و بلافاصله اعلام می کند: فروختم، معامله تمام است. پولش را بپرداز و فرش را بردار!

آیا می توان این موضوع را پذیرفت که معامله همین جا تمام شده است؟

در این مورد فروشنده با نصب اتیکت بر روی فرش ، اِراده ی خود را برای فروش اعلام کرده است. آن شخص هم تصمیم خود را بر خرید گرفته و آن را ابراز کرده است،

آیا با توجه به اعلام دو طرف می توان گفت عقد تمام است؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مهدیار اخوان - سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠

ماده183ق.م : عَقد، عبارتست از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهُّد به امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.

عقود: جمع عقد است،

عقود: کلمه ایست عربی؛

عقد در لغت: به معنی بستن و گره زدن است

عقد در اصطلاح حقوقی: عبارتست از توافق 2 اراده به منظور ایجاد یک رابطه ی حقوقی. و ممکن است توافق اراده بین چند نفر باشد و یا بین 2 یا چند شخص حقوقی منعقد شود.

تعهِّد : عبارتست از اینکه شخصی به موجب قرارداد، یا بدون قرارداد، و یا به هر علت قانونی دیگر، مُکلَّف به انتقال مال یا انجام دادن عمل و یا ترک فعل معین باشد.

عقود تقسیم می شود به =

عقود معیَّن : عقودی است که در قانون، احکام و آثار آنها ذکر شده است. ( بیع - اجاره - معاوضه - صلح - ... )

عقود غیر معیَّن : عقودی است که در قانون بخصوصی، از آن ها ذکری نشده است و جنبه ی خصوصی دارد و طرفین بین خود تراضی می کنند؛ و بطور کلی تنظیم قراردادها را می گویند.

الزامات، وظیفه ی حقوقی است که برعهده ی شخص ثابت می شود، ( یعنی / تکلیفی که باید انجام شود و ممکن است امر ارادی و یا غیر اردای باشد، مانند قرارداد بین 2 نفر که الزام بوجود می آورد ).


ادامه مطلب ...
نویسنده: مهدیار اخوان - سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠

١- اصل سند مالکیت و فتوکپی آن که فروشنده می بایست برابر فتوکپی با اصل را، با امضاء به روی فتوکپی تصدیق نمابد.

2- اصل سند خرید ( بنچاق ) و فتوکپی آن که فروشنده می بایست برابر فتوکپی با اصل را، با امضائ به روی فتوکپی تصدیق نماید.

3- اصل شناسنامه و فتوکپی آن به همراه اصل کارت ملی و فتوکپی آن که فروشنده و خریدار می بایست برابر فتوکپی با اصل را ، با امضائ به روی فتوکپی تصدیق نمایند.


ادامه مطلب ...
43
نویسنده: مهدیار اخوان - یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠

6متر بر در 18متر زمین - جنوبی         در2طبقه              دویست و شانزده میلیون تومان

معاوضه : با تکواحدی بزرگتر ( خانه یا آپارتمان )

 

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر

41
نویسنده: مهدیار اخوان - یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠

۵٣متر - نفرات : مهم نیست                          هفده میلیون تومان

تبدیل : 15میلیون + 60.000تومان                              تخلیه : مرداد ماه

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر

 


ادامه مطلب ...
37
نویسنده: مهدیار اخوان - پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠

٧٣متر - ١١ساله                                 صد و هفده میلیون تومان

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر


ادامه مطلب ...
36
نویسنده: مهدیار اخوان - پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠

٩٠٠متر زمین با ١٢متر بر                       شصت و سه میلیون تومان

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر


ادامه مطلب ...
35
نویسنده: مهدیار اخوان - پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠

۴٣متر - ٢٠میلیون وام بانکی                               شصت و پنج میلیون تومان

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر


ادامه مطلب ...
30
نویسنده: مهدیار اخوان - دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠

۵/۵متر بر در 30متر زمین - جنوبی                        سیصد و سی میلیون تومان

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر


ادامه مطلب ...
29
نویسنده: مهدیار اخوان - دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠

۴٣متر - 14ساله                           پنجاه و شش میلیون تومان

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر 


ادامه مطلب ...
28
نویسنده: مهدیار اخوان - دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠

٧متر بر در ١۶متر زمین - جنوبی - بازسازی شده                           سیصد و پنج میلیون تومان

 

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر


ادامه مطلب ...
27
نویسنده: مهدیار اخوان - یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠

معاوضه                    با آپارتمان نوساز

25/5متر در 30متر زمین - شمالی          سیصد و شصت میلیون تومان

باسلام

بازدیدکننده محترم شما می توانید درصورت تمایل به ثبت فایل های اجاره و فروش خود یا ثبت سفارش جهت خرید یا اجاره در این محیط ،مشخصات  کامل ملک خود ، نام و نام خانوادگی و تلفن تماستان را به صورت نامه الکترونیکی به آدرس ما mahdiar.tenement@live.com ارسال فرمائید.

با تشکر

مهدیار اخوان
تلفن دفتر املاک : 77401110 و 9124083830 آدرس: سیمتری نیروی هوایی درب غربی پارک پیروزی میدان معلم انتهای کوچه خوش چشمان مقابل مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی میلاد نور
کدهای اضافی کاربر :