مدارک لازم جهت عقد قرارداد فروش

١- اصل سند مالکیت و فتوکپی آن که فروشنده می بایست برابر فتوکپی با اصل را، با امضاء به روی فتوکپی تصدیق نمابد.

 

٢- اصل سند خرید ( بنچاق ) و فتوکپی آن که فروشنده می بایست برابر فتوکپی با اصل را، با امضائ به روی فتوکپی تصدیق نماید.

 

٣- اصل شناسنامه و فتوکپی آن به همراه اصل کارت ملی و فتوکپی آن که فروشنده و خریدار می بایست برابر فتوکپی با اصل را ، با امضائ به روی فتوکپی تصدیق نمایند.

 

4- ارائه آخرین قبض پرداختی گاز توسط فروشنده.

 

 

شرایط خاص :

 

١- اگر فروشنده وکیل مالک است، اصل وکالت نامه و فتوکپی آن که فروشنده می بایست برابر فتوکپی با اصل را، با امضائ به روی فتوکپی تصدیق نماید.

 

٢- اگر فروشنده قیم مالک باشد، اصل قیومیت نامه و فتوکپی آن که فروشنده می بایست برابر فتوکپی با اصل را، با امضائ به روی فتوکپی تصدیق نماید.

 

٣- اگر ملک موروثی باشد،

 

گواهی انحصار وراثت و فتوکپی آن که فروشنده می بایست برابر فتوکپی با اصل را، با امضائ به روی فتوکپی تصدیق نماید.

 

همچنین ؛ ارائه ی مفاصا حساب مالیات بر ارث نیز الزامی است.

/ 0 نظر / 11 بازدید