طلای ناب

زندگی با ارزش ترین هدیه ی الهی است ، پس ارزش ثبت و نگهداری را نیز دارد

آنتونی رابینز

با قراردادن آجرهای کوچک به روی هم ، خانه ای بزرگ و زیبا ساخته خواهد شد

آنتونی رابینز

همه ی مداد رنگی ها مشغول بودند به جز مداد سفید ، هیچ کسی به او کار نمی داد. همه می گفتند

تو به هیچ دردی نمی خوری !؟

یک شب که مداد رنگی ها توی سیاهی کاغذ گم شده بودند. مداد سفید تا صبح کار کرد

ماه کشید ، مهتاب کشید ، آنقدر ستاره کشید که کوچک و کوچکتر شد.

صبح ؛ توی جعبه ی مداد رنگی ها .... جای خالی اون .... با هیچ رنگی پر نشد

هانیه سادات فاطمی

مهمترین ابزار موفقیت ، توانایی شناخت هدفی است که می خواهید بدان دست یابید. پس

ابتدا هدف را بشناس

سپس

تا زمان در آغوشش گرفتن موفقیت ، با حفظ قابلیت انعطاف پذیری آن را دنبال کن

آنتونی رابینز

استفاده نکردن از آموخته ها بزرگترین اشتباهی است که ممکن است از کسی سر بزند

آنتونی رابینز

همواره به خاطر داشته باشید هر کاری در زندگی انجام می دهید جهت دوری جستن از ناراحتی و یا برای دست یافتن به خوشی است

آنتونی رابینز

برای ایجاد تغییرات دائمی باید حتما نحوه ی شکل گیری احساس لذت و ناراحتی را تغییر داد

آنتونی رابینز

هر زمان که باید بین 2 ناراحتی یکی را انتخاب کنی

دو ناراحتی را در 2 کفه ی ترازو قرار ده !

آنتونی رابینز

کلید تغییر یافتن

معکوس کردن چگونگی شکل گیری احساس رنج و خوشی است

آنتونی رابینز

آنچه انجام کاری را لذت بخش و دلنشین و یا بر عکس

ملالت بار و رنج آور می کند ،

شکل تفکر شما نسبت به آن است

آنتونی رابینز

رمز موفقیت ؛ بهره گرفتن از حس ناراحتی است

اگر از آن استفاده کنید زندگیتان را تحت کنترل خواهید داشت

در غیر اینصورت

زندگی شما را کنترل خواهد کرد

آنتونی رابینز

اگر می خواهید در زندگی فرد موفقی باشید بخاطر داشته باشید که

در معامله ی زندگی ، آینده هیچ وقت با گذشته برابر نیست

آنتونی رابینز

در هر کشوری زمینه های فراوانی برای کسب درآمد است

آنتونی رابینز

تکرار مادر تمام آموزش هاست

آنتونی رابینز

کسی که بدهی نداره ، ثروتمند ترین آدمه

سریال

شرح کودکانه ی 12 اصل بهبود نگرش

عشق یکی از مهمترین چیزهای زندگی است

باید بهتر شویم ، پس نباید اجازه دهیم ترس ما را به دام اندازد

فرقی میان دادن و گرفتن نیست

در گذشته و آینده زندگی مکن

حالا هر کاریکه می توانی انجام بده ، در هر لحظه باید محبت کنی

می توانیم با بخشش کردن یاد بگیریم خودمان و دیگران را دوست داشته باشیم

می توانیم به جای عیب ، عشق را پیدا کنیم

اگر در بیرون مشکلی هست ، ناراحت نشو ، درون قلبت امنیت داری

ما معلم و شاگرد همدیگر هستیم

فقط به چیزهای بد نگاه نکن ، به چیزهای خوب هم نگاه کن

چون عشق همیشه هست ، نباید از مرگ بترسی

می توانیم مردم را همیشه در هر دو حالت ببینیم

به عنوان بخشنده ی مهر

یا

کمک خواه

کیسی پویریر

آوارا = عشق بی قید و شرط

سرخ پوستی نیوزلندی

وقتی مردم می دانند که واقعا دارای انتخاب هستند ، آنچه را سلامت بخش است انتخاب می کنند

جرالد چمبالسکی

وقتی به احساس گناه و خشم گرفتار شده ایم لازم است آن ها را رها کنیم و شکایت و سرزنش را بی ارزش بنامیم

فرانسیس وگان

بهبود ذهن و قلب امری است درونی

و کلید سلامت واقعی در همه ی زندگی به شمار می رود

جرالد چمبالسکی

اگر فردی ÷یوسته به تعویض اتومبیل ادامه دهد

باید دانست ،

راننده تعمیر لازم دارد ، نه اتومبیل

دایان

وقتی شاگرد آماده است ، معلم از راه می رسد

؟

ادامه دارد

/ 0 نظر / 12 بازدید