پشت نویسی قولنامه غیر قانونی است

حتی اگر این قولنامه به صورا پشت نویسی شده میان مستاجر و موجر منعقد شود و به امضا برسد و پس از آن مستاجر شکایت خود را به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کرده و از موجر شکایت کند به آن رسیدگی خواهد شد؛چراکه شاکی خصوصی تلقی می شود.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت

اگر مشاوران املاک قراردادی را با افزایش بیش از 9 درصد منعقد کنند یا موجران اضافه دریافتی از مستاجران داشته باشند، متخلف محسوب می شوند. به گفته وی،

اگر موجر تخلف گرانفروشی داشت بر اساس قانون تعزیرات با وی برخورد می شود. صادقی افزود

همچنین اگر مشاوران املاک کمسیون اضافه دریافت کرده یا اجازه داده باشند که معامله ای بالاتر از رقم مصوب برای افزایش اجاره بها شکل بگیرد، بر اساس قانون نظام صنفی جریمه می شوند.

/ 0 نظر / 17 بازدید