مدارک لازم جهت عقد قرارداد فروش

شرایط خاص :

1- اگر فروشنده وکیل مالک است، اصل وکالت نامه و فتوکپی آن که فروشنده می بایست برابر فتوکپی با اصل را، با امضائ به روی فتوکپی تصدیق نماید.

2- اگر فروشنده قیم مالک باشد، اصل قیومیت نامه و فتوکپی آن که فروشنده می بایست برابر فتوکپی با اصل را، با امضائ به روی فتوکپی تصدیق نماید.

3- اگر ملک موروثی باشد،

گواهی انحصار وراثت و فتوکپی آن که فروشنده می بایست برابر فتوکپی با اصل را، با امضائ به روی فتوکپی تصدیق نماید.

همچنین ؛ ارائه ی مفاصا حساب مالیات بر ارث نیز الزامی است.

/ 0 نظر / 14 بازدید